Podpora a partnerství

V Premiot Group věříme, že společenská odpovědnost a udržitelnost by měly být přirozenou součástí každého podnikání a organizace v Česku. Také věříme, že jediná cesta, jak tohoto cíle dosáhnout, vede přes vzájemnou spolupráci veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru.

Firemní dárci a podporovatelé představují pro mnohé neziskové organizace jeden z nejdůležitějších zdrojů jejich příjmu. V Premiot Group si tuto odpovědnost uvědomujeme a podporujeme řadu organizací a neziskových projektů.

Partnerství konference Private Family Wealth 2022
Partnerství konference Private Family Wealth 2022

Společnost Premiot Group, a.s. se stala partnerem konference Private Family Wealth 2022, kterou pořádal Wealth Magazín dne 6. října 2022.

Okresní fotbalový svaz Praha - západ
Okresní fotbalový svaz Praha - západ

Podporujeme mladé sportovce.

VŠB - Technická univerzita Ostrava
VŠB - Technická univerzita Ostrava

V oblasti vdělávání navázala PREMIOT těžební, a.s., dceřiná společnost Premiot Group, a.s. partnerský vztah s VŠB-TU Ostrava, fakultou hornicko-geologickou.

Společnost Franze Kafky z.s.
Společnost Franze Kafky z.s.

Premiot Group dlouhodobě podporuje literární soutěž pro studenty s názvem "Cena Maxe Broda" vyhlašovanou Společností Franze Kafky.

Krajina břidlice z.s.
Krajina břidlice z.s.

PREMIOT těžební, a.s., ve spolupráci se spolkem Krajina břidlice, z.s. propaguje historii těžby břidlice v moravskoslezském regionu.

Asociace společenské odpovědnosti
Asociace společenské odpovědnosti

Premiot Group se přidala ke skupině firem v Asociaci společenské odpovědnosti za účelem naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN.

Nadační fond PREMIOT
Nadační fond PREMIOT

Nadační fond PREMIOT vznikl jako další samostatná část skupiny Premiot se záměrem pomáhat a inspirovat všude tam, kde je třeba.