Média & PR

06. 01. 2022

Česká republika směřuje k 10 milionům m2 moderních skladových a výrobních prostor

V roce 2009 bylo v ČR 3 123 000 m2 skladových ploch. O deset let později, v roce 2019, už to bylo 8,5 milionu m2. To je v průměru zhruba 540 tisíc m2 nových ploch ročně. Jen za rok 2020 však přibylo dalších 650 tisíc m2, a přesto poptávka po nich stále převyšuje nabídku. Podle nejnovější analýzy trhu od BNP Paribas, předního mezinárodního hráče na poli industriálních nemovitostí, se v roce 2021 plánuje dokončit až 680 000 m2 nových výrobních a skladových prostor. Pokud tento trend navyšování kapacit nepoleví, můžeme předpokládat už začátkem roku 2022 prolomení hranice 10 milionů m2.

Že je o tento typ nemovitostí, navzdory pandemii, stále zájem, potvrzuje i jedna z největších transakcí krizového roku 2020 za kterou stojí společnost Lidl. Ta před koncem roku koupila jedno z posledních ucelených území pro development logistického parku na Plzeňsku, kde bude možné postavit v následujících letech přes 470 000 m2. Právě Plzeňsko a dálnice D5 v úseku Plzeň-Německo je jednou z aktuálně nejlukrativnějších oblastí pro skladové areály. To není až tak překvapivé, když si uvědomíme, že místní dálnice D5 leží na Via Carolina – historické obchodní cestě spojující Čechy s Německými zeměmi. I dnes je to stále „brána na Západ“. Dokládá to i fakt, že ze současných 350 000 m2 rozestavěných ploch v republice jich více než čtvrtina připadá právě na Plzeňský kraj.

V Moravskoslezském kraji se už nyní plánují stavby, které počítají až se 400 000 m2 průmyslových ploch. To je dáno zejména robustní průmyslovou základnou v Ostravě a s ní souvisejících podniků v kombinaci s množstvím tamních levných a nevyužitých brownfieldů. Z pohledu logistiky je zajímavý Jihomoravský kraj, díky blízkosti hranic a hlavních měst Rakouska a Slovenska. Dále také Ústecký, který opět těží z blízkosti s Německem, hlavním obchodním partnerem české ekonomiky. Přesto však z hlediska skladových prostor má zatím v Česku dominantní postavení Praha a její okolí, kde je soustředěno zhruba 35 % pronajímatelné plochy.

Nicméně s enormním rozvojem e-commerce v poslední době, lze sledovat nárůst poptávky po skladových prostorech napříč celou republikou. Potřebu vlastních skladů pociťuje stále více obchodníků i lokálních přepravců. To je zásadní především pro dosud opomíjené regiony, protože dosud byly lukrativní již zmíněné oblasti především u hlavních přeshraničních dálničních tahů. Zejména ve Středočeském kraji je vidět, že i pozemky, které byly ještě před rokem od Prahy příliš daleko a neprodejné, nyní začínají ožívat. Stav z období po krizi v roce 2008, kdy docházelo k razantnímu útlumu výstavby a téměř 17 % ploch bylo neobsazených, se nejen neopakuje, ale situace je v tomto segmentu naprosto opačná.

Autor: Ing. arch. Petr Veselý

Zdroj: www.checkestates.cz