Média & PR

04. 09. 2021

V září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje. Ve společnosti PREMIOT Group, a.s. se snažíme rozvíjet CSR aktivity a napomáhat tak k naplňování těchto cílů v Česku. Také proto jsme se přidali ke skupině firem, které za tímto účelem sdružuje Asociace společenské odpovědnosti.

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Jejich vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.