Média & PR

09. 01. 2021

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je přispět k oživení obecného povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu. Toho se snaží dosáhnout pomocí literárních večerů, odborných přednášek a seminářů. Stejně tak společnost vyhlašuje Cenu Franze Kafky, jedinou mezinárodní literární cenu udělovanou v České republice. Jejími dosavadními laureáty jsou také čeští spisovatelé Arnošt Lustig a Václav Havel. Každým rokem zároveň vypisuje Cenu Maxe Broda, studentskou literární soutěž o nejlepší esej, které se pravidelně zúčastňují studenti z celé republiky.

Premiot Group se rozhodl tuto činnost podpořit, a to finančním darem. “Literatura je nedílnou součástí života civilizované společnosti. Dokáže nám přiblížit kousek historie, a ukázat nám nové perspektivy ve světě, který už dobře známe. Je jednou z oblastí, které spoluutvářejí kulturní dědictví, a stojí za to ji zachovat i pro další generace. Proto bychom chtěli podpořit edukaci a kreativní vyjádření mládeže právě písemnou formou,” říká Ondrej Spodniak, předseda představenstva Premiot Group, který se stal laureátem 47. ročníku mezinárodního výtvarného a literárního projektu Evropa ve škole.