Média & PR

07. 09. 2020

Období pandemie vyvolalo bezprecedentní míru nejistoty, která postihla téměř každý sektor a kout světa. A to i oblast investice do nemovitostí, které zpravidla zaručují stabilní zhodnocení a nízkou míru rizika.

Pro retailové investory, kteří se zaměřují na nerezidenční nemovitosti, však kvůli koronaviru nastala obtížná situace. Obvyklé investorské cíle, jako jsou hotely, kancelářské objekty nebo retailová centra, se v různé míře potýkají s důsledky koronakrize. Nemluvě o tom, že je odborníky očekáván nástup druhé vlny, která by mohla znovu ochromit ekonomiku a přibrzdit i budoucí investiční strategie.

Pojďme se blíže podívat na tyto tři segmenty. Asi nejhůře byly zasaženy hotely, které doplatily na uzavření hranic a totální pokles turismu. Vzhledem k přetrvávající nejistotě v segmentu cestovního ruchu nelze čekat, že by došlo k nějakému rychlejšímu oživení, a tudíž zde budou investoři s vložením financí velmi pravděpodobně vyčkávat. Na druhou stranu každá krize znamená i příležitost, a tak nelze vyloučit, že se nemusí objevit nové možnosti k investici.

Ani obchodní centra nezůstala na realitním trhu koronavirovou pandemií nedotčena. Vzhledem k nouzovým opatřením se majitelé museli vypořádávat s výpadkem návštěvnosti kvůli bezmála dvouměsíčnímu uzavření obchodů. Po uvolnění těchto opatření se lidé sice do nákupních center vrátili, ale rozhodně nejde, a zřejmě ještě nějaký čas ani nepůjde, o návrat k předkoronavirovým úrovním návštěvnosti.

I když je pomalu nastupující předvánoční sezóna jistým příslibem, že obchodní centra zase budou fungovat, tak riziko nákazy v těchto místech hromadného potkávání lidí bude jistou brzdou. A tudíž i faktorem, který bude promlouvat do míry investic do tohoto segmentu nemovitostí.

Na druhou stranu úbytek návštěvníků obchodních center znamenal jejich přesun do světa on-line nákupů. To klade vyšší požadavky na skladovací prostory a logistické služby. Stejně tak se zvyšuje i tlak na růst cen v tomto segmentu. Tato skutečnost proto může být alternativou pro realitní investory.
Ostatně to potvrzuje i srovnání výnosů z obchodních center s výnosy skladů, které se v posledních letech přiblížily na stejnou úroveň zhruba 5 %.

Relativně největší investiční jistotou jsou kanceláře, i když i zde koronakrize ovlivňuje chování firemních nájemníků. Řada z nich totiž zjistila, že jejich společnosti dokážou do jisté míry fungovat i na dálku, takže daleko ochotněji, než v minulosti vychází vstříc zaměstnancům pracujícím na home office. Navíc nižší potřebu kancelářských prostor velmi pravděpodobně ovlivní i situace na trhu práce, kdy lze kvůli ekonomickému zpomalení očekávat, že firmy budou snižovat svoje stavy, aby ušetřily náklady. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat a tudíž to ovlivní i poptávku po kancelářských prostorách.

Nemluvě o tom, že trendem posledních let ve světě i u nás je boom coworkingových center a servisovaných kanceláří, které jsou podle odborníků jedním z fenoménů realitního trhu. A i když i tyto centra se kvůli koronaviru během jara vyprázdnily, tak současná situace jejich restartu opět nahrává.

Investoři by proto měli zůstávat obezřetní a velmi pečlivě posuzovat, zda investovat nebo s investicí vyčkávat. Na trhu jsou sice díky nízkým úrokovým mírám levné peníze, ale i banky budou obdobně obezřetné v tom, komu půjčí.

Každopádně, jak už bylo řečeno, každá krize představuje příležitost, i v tomto případě ale platí, že štěstí přeje připraveným. Zároveň je dobré mít na paměti, že jednotlivé investiční nástroje mají v době krize různé výhody i nevýhody. Například naše dluhopisy jsou výhodnou a bezpečnou investicí.