Portfolio

Land development

Česká republika

2019

Podíl

ukončený projekt

Projekt „Industrial park Velký Osek“, jehož předmětem je nákup pozemků nacházejících se ve Středočeském kraji, tak, aby vznikl územní celek vhodný pro výstavbu logistického areálu, a jeho následný prodej spolu s projektovou dokumentací a příslušnými veřejnoprávními povoleními pro následnou realizaci stavby.

Projekt realizuje společnosti Industrial park Velký Osek s.r.o. a je ve fázi těsně předcházející realizaci, když transakce je již s kupujícím smluvně zajištěna a završení prodeje nemovitostní společnosti je očekáváno v průběhu prosince 2021.