Média & PR

21. 10. 2021

Stejně jako u prvního setkání, které proběhlo z iniciativy Olomoucké pobočky EIP, i tady bylo hlavním bodem programu vystoupení pana Ondreje Spodniaka. Následně vystoupil certifikovaný daňový poradce pan Jiří Slavkovský.
Závěrem čekalo hosty pohoštění s možností potkat se osobně s jednotlivými obchodníky brněnské EIP, kteří byli k dispozici spolu s panem Spodniakem a panem Slavkovským po celou dobu akce.

Navzdory zhoršené covidové situaci a velké vichřici, která se prohnala hlavním městem, se akce podařily uspořádat a byly úspěšné. Nyní jsou v jednání další setkání, tentokrát s pražskou pobočkou EIP.