Média & PR

26. 03. 2021

Ondrej Spodniak: Aktuálně se vyplatí investovat do pozemků a nerostných surovin

Přední český investor se specializuje především na realitní trh a development. V současnosti společnost Ondreje Spodniaka, Premiot Group, jež se kromě nemovitostí zaměřuje také na investice do většinové majetkové účasti ve středních a velkých podnicích, poskytování finančních služeb a poradenství, zaměstnává více než 200 lidí po celé Evropě. Firma svou strategii staví na konzervativním přístupu se zaměřením na typovou, časovou i geografickou diverzifikaci, aby tak zajistila dlouhodobý a stabilní růst vlastního portfolia, které se postupem času stále rozrůs-tá, i přesto si ale společnost zachovává firemní kulturu rodinného podniku.

Celý rozhovor je k dispozici na stránkách Estate.cz.