Aktuální situace

13/03/2023

Vážení investoři,

hlásíme se s aktuálním děním ve společnosti Premiot.
Nadále aktivně probíhají jednání s potenciálními finančními investory.
Důležitá zpráva: do konce dubna 2023 svoláme schůzi vlastníků dluhopisů, na kterou jste všichni zváni, o termínu Vás budeme s předstihem informovat. Budeme se věnovat všem Vašim dotazům.
Vždy jsme si cenili osobního kontaktu s Vámi, u tohoto způsobu komunikace chceme i nadále zůstat.

24/02/2023

Vážení klienti a obchodní partneři,

tímto Vás informujeme o aktuálním dění ve skupině Premiot.
Jak jsme již avizovali, vinou nepředpokláda­telných událostí na trhu došlo ke zdržení některých rozpracovaných obchodních transakcí. Jejichž následkem došlo k prodlení v plnění závazků vůči investorům z dluhopisů.
Děkujeme Vám za pochopení, vstřícnost a podporu v této nesnadné situaci.
Podnikáme celou řadu kroků, jejichž cílem je v první řadě uspokojit závazky některých společností ze skupiny Premiot. Aktivně nyní jednáme se silnými finančními investory, kteří mají zájem vstoupit do našich vybraných projektů. Podařilo se nám v jednáních pokročit a věříme, že v nejbližší době budeme moci oznámit novinky.
Zahájili jsme spolupráci s největší advokátní kanceláří v Česku Havel & Partners. Tento zkušený odborník v oblasti obchodního práva nám pomáhá s realizací optimálního řešení.

O dalším postupu Vás budeme informovat.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na info@premiot.com nebo na kontaktní linku +420 608 341 862.

01/02/2023

Vážení investoři,

upřímně se Vám omlouváme za částečné prodlení ve splácení závazků vůči části držitelů našich dluhopisů. Rádi bychom vás ujistili, že pracujeme na co nejrychlejší nápravě. Nastalá situace nás velmi mrzí. Došlo k ní z vzhledem k faktorům souvisejícím s komplikovanou situací na trhu, a tím ovlivněným prodlením některých našich projektů.
Aktuálně dokončujeme několik transakcí, díky nimž bude možné vyplacení dokončit. Předpokládáme, že na přelomu prvního a druhého kvartálu tyto transakce dokončíme. Zároveň počítáme s tím, že Vám poskytneme v rámci kompenzace speciální 1% bonusový úrok z prodlené částky za každý započatý měsíc společně se standardním měsíčním výnosem dle podmínek prodlené emise.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na info@premiot.com nebo na kontaktní linku +420 608 341 862.